Выпускница Тартуской Теологической Академии исследовала и нас

Вирге Курис, окончившая академию в этом году, посвятила свою выпускную работу исследованию христианского образования в эстонском обществе. Полное название работы: «KRISTLIK HARIDUS EESTI ÜHISKONNAS JA LASTEVANEMATE EELISTUSTES». В восьмидесяти восьми страничной работе с табличными приложениями рассматривается цель, миссия и задача в том числе и нашей школы в череде таких учебных учреждений Эстонии, как Tallinna Toomkool, Tartu Katoliku Hariduskeskus, Tartu Kristlik Põhikool ja Vanalinna Hariduskolleegium. Вирге Курис любезно предоставила нам для ознакомления свой труд. Написан он, разумеется, на эстонском языке, но разве может это обстоятельство вызвать у кого-либо какие-либо вопросы?..

В своём письме Вирге пишет: «Tere! Annan ka Teie koolile teada, et kaitsesin just oma lõputöö, mis käsitles kõiki tegutsevaid kristlikke koole Eestis. Kuna see puudutas ka Teie kooli, siis saadan koopia tööst ka Teile lugemiseks. Info Teie kooli kohta on võetud Teie kodulehe eestikeelsest osast. Töö on eesti keeles, kuid usun, et kui see peaks Teid huvitama, leiate endi hulgast kellegi, kes saab selle tõlkida. Kahjuks ei olnud mul oskusi ega muid ressursse, et küsimustikku vene keelde tõlkida, muidu oleks väga huvitav olnud ka Teie kooli osalemine küsitluses. Parimate soovidega,Virge Kuris».

Добавить комментарий