Koolist

 

Meie kool on erakool. Kooli omanik on mittekommertsühing “Õigeusu hariduse seltskond «Ülestõusmine»”. Kool tegutseb põhikooli ja gümnaasiumi seaduse raames, samuti erakoolide seaduse ning põhikooli ja gümnaasiumi riikliku õppekava raames. Kooli õppekava ja põhikiri on registreeritud Hariduse ja Teaduse Ministeeriumis. Koolil on õpetamislitsens nr.1976 HM varem kokku lepitud raames.

Koolilõpetajad saavad riikliku lõputunnistuse.

Niimoodi on kool täiesti kirjutatud riikliku haridussüsteemi sisse.

Oma igapäevases töös peavad meie kooli õpetajad kinni jargnevatest põhimõtetest:

 • uskumine sellesse, et igas inimeses on Jumala kuju;
 • lugupidamine lapse isiksuse vastu; õpetamine on kasvatamise osa;
 • pedagoogide avalikkus;
 • arvestada lapse reaalseid oskusi ja võimalusi;
 • mitte anda õpilastele täidetamatuid ülesandeid;
 • töökuse ja enesearendamise ergutamine;
 • koostöö lastevanematega; lojaalsus lastevanemate vastu.

Loomine ja arendamine

Kool asutati 1991. a. ja selle asutajaks oli preester isa Vladislav (Kumos). Oma tegutsemise esimestel aastatel oli kool paris vaike ja oma koolihoonet sellel ei olnud. Seeparast paiknes kool Narva Korgkooli (praegu Tartu Ulikooli Narva Kolledzi) hoones.

1991 a. kolis kool uude hoonesse, kus asub ka tanapaeval.

1996 a. toimusid koolis tahtsad kaadrimuutused. Eelmine kooli direktor isa Vladislav oli sunnitud Eestist lahkuma ja direktori kohustusi hakkas taitma tolle aja tuntud Narva ajakirjanik Andrei Ivanen. Sellest ajast algaski kooli aktiivne kasvamine. Iga aastaga suurendasime kooli opilaste arvu, vottes aastas uhe klassi vastu.

Opilaste arv taiesti komplekteeritud klassis oli moeldud algusest peale vaike (mitte rohkem kui 15 inimest) see pidi tagastama kavatsuse jargi komfortset olukorda klassis ja andma opetajale voimalust tootada iga opilasega personaalselt.

Kool tänapaeval

Tanapaeval opib koolis umbes 140 opilast. Kool tegi 15 opilaslendu. Tasub margistada, et kool voitis esimesed kohad paljude eksamite tulemuste jargi. Kaks koolilopetajat oli autasustatud hobemedaliga. Koolilopetajad jatkavad oma haridustaseme korgendamist.

Oodatakse, et

 • hakkab tegutsema laupaeviti ettevalmistusosakond soovijatele meie kooli oppima minna;
 • kkavad tegutsema inglise keele ringid algklasside opilastele;
 • hakkavad tootama arvutiopetuse ringid algajaile ja edasijoudnuile;
 • jatkab oma enesetaiendamist kirikukoor;
 • jatkab oma tood pikendatud paeva ruhm;
 • toimub “Eesti keele paev”;
 • toimub “Inglise keele paev”;
 • toimub traditsiooniline turismimatk suve algul;
 • toimuvad spordivoistlused ja tunnetuslikud viktotiinid;
 • toimuvad palverannakute reisid mooda lahemaid ja kaugemaid puhi kohti;
 • Jatkamegi edasi “avastama Eestit”, reisides ja kulastades muuseume, galeriisid ja teisi huvitavaid kohti.

[gmedia id=2]