Missioon ja visioon

Kooli idee seisneb selles, et korraldada õppeprotsessi Õigeusu moraali põhimõtete alusel, aidata õpilastel omada sisemist väärtussüsteemi, mille aluseks on Õigeusu kiriku õpetus ja mis saab kogu nende elu aluseks.

Kool ei saa ega püüa kasvatada ingleid. Siin õpivad lapsed erinevatest kultuuri- ja sotsiaalkihtidest, aga kõigile on ühine lähenemine, mille baasiks on igasse inimesesse algusest peale rajatud Jumala kuju. Avada seda, see tähendab tagastada inimesele tema kultuuri, ajalugu, usku, lihtsaid moraalimõisteid, ongi meie peamine eesmärk. Me püüame luua õpilasele maksimaalselt sõbralikku keskkonda. Klassides on 7 kuni 15 õpilast, mis annab võimalust luua küllaltki ühtehoidvaid kollektiive. Pedagoogid tunnevad kõiki lapsi nimepidi, mis on meie arvates väga tähtis. Õpilased tunnevad omakorda kõiki õpetajaid üsnagi hästi. Püüame olla lastevanematega kõige tihedamates suhetes ja peame neid meie koostöö partnerideks. Lapse koolis viibimise ajal garanteerime tema ohutust, samuti tema kaitset ühiskonna negatiivsetest pahedest. Kõiki probleemseid situatsioone lahendatakse operatiivselt ja ilma vahejuhtumiteta.

Pedagoogid vaatlevad õpilast eelkõige nagu isiksust, arvestades tema individuaalseid erinevusi ja vajadusi, samuti hindavad kaalutlevalt õpilase hariduspotentsiaali. Aga kui sõnastada kooli eesmärke lühidalt, siis võib öelda, et me püüame:

  • kujundada õpilastel terviklikku maailmapilti;
  • õpetada õpilasi olema kristlikku usku kogu elu jooksul;
  • soodustada õpilaste kirikumeelsuse arendamist;
  • tagada niisugust haridustaset, mis annaks õpilastele võimalust minna õppima tulevikus ilmalikesse või vaimulikesse kõrg- ja keskõppeasutustesse nii Eestis kui ka välismaal ning konkureerida tööturul;
  • välja töötada õpilastel vajadust pidevas enesearendamises;
  • arendada kõiki õpilasi.

Üks tähtsaim kooli ülesanne seisneb selles, et pöörata noorte tähelepanu vaimsete, absoluutsete ja püsivate väärtuste poole, andes seejuures head ja kvaliteetset haridust. Vanemal põlvkonnal ei olnud kahjuks sellist võimalust, uued elustandardid ja mõtlemise šabloonid on liiga primitiivsed, mõnikord aga lihtsalt labased. Me ei kasvata munki ega vaimulikke, sest mõlemad on kutsumused. Samuti ei pane endale eesmärgiks kasvatada ühiskonnast ja kaasaegsest karmist tegelikkusest isoleerituid lapsi. Meie peamiseks ülesandeks on inimese isiksuse südamiku kujundamine. Meie jaoks ei ole nii tähtis, kelleks ta saab tulevikus, vaid see on nii hädavajalik, et ta kasvaks kristlaseks. Saavutada seda eesmärki võib ainult juhindudes püsima jäävatest baasiprintsiipidest, mida andis inimkonnale Kristus. On vaja rõhutada seda, et nende printsiipide põhjal kasvaski üles kõik Euroopa tsivilisatsioon.

Kool elab oma rutmis, mis on tihti seotud Õigeusu kiriku kalendriga. Iga koolipaev algab viieteistkumneminutise palvega, mille jooksul loevad ja laulavad opilased. Õppeaasta algus ja lopp toimuvad palve saatel. Meil alati tahistatakse suure vaimustusega niisuguseid puhi nagu joulud ja lihavotted. Koolis tegutseb kirikulaulu ring, mille osalejad laulavad igal puhapaeval varase altarijumalateenistuse ajal Narva Ulestousmise kirikus.

Vahemalt kaks korda aastas (joulude ja suure paastu ajal) hakkavad meie kooli opilased valmistuma pihtimiseks ja armulauaks. Laste ettevalmistamisega pihtimiseks ja armulauaks tegelevad kooli usuopetuse opetajad “Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu kiriku” preestrid.