Tööpakkumine

Kunstiõpetaja

2018/2019.õa on olemas järgmine vakantne koht (alates 01.09.2018):

Kunstiõpetaja põhikooli-ja gümnaasiumiastmes

Nõutav kvalifikatsioon:

  • Magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon ja õpetajakutse (haridusministri 29.08.2013. a määrus nr 30 § 3).
  • Eesti keele oskus B2 tasemel või magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon on omandatud eesti keeles.
  • Kasuks tuleb: erialane töökogemus haridusasutuses.

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid: avaldus, CV, isikut tõendava dokumendi ja kvalifikatsiooninõudeid tõendavate dokumentide koopiad esitada hiljemalt 15. juuniks 2018. a kooli kantseleisse tööpäeviti kella 9.00-st kuni 15.00-ni või saata tavapostiga (Narva Õigeusu Humanitaarkool, I. Grafovi 4, 20308, Narva) või e-postiteeladressile info@ortschool.edu.ee (märgusõnaga „Konkurss»).

Lisainformatsioon: tel 35 60 217, tel 58 140 538.