Архив метки: Tööpakkumine

Kooli direktori ametikoha täitmise konkurss

Narva Õigeusu humanitaarkool kuulutab välja konkursi kooli direktori ametikoha täitmiseks. Direktori kvalifikatsiooninõuded: Magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon. (Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded §2.p.1. https://www.riigiteataja.ee/akt/130082013005) Vähemalt kolmeaastane pedagoogilise tööstaaž ning läbitud 240-tunnine juhtimiskoolitus.(Konkursi läbiviimise kord üldhariduskooli direktori, koolieelse lasteasutuse juhataja ja huvikooli direktori vaba ametikoha täitmiseks §2.p.2. https://www.riigiteataja.ee/akt/13192540). Vähemalt C1- tasemel eesti keele oskus (Avalike teenistujate, töötajate ning füüsilisest isikust… Читать далее »